GMOクラウド ALTUSアルタス Basicシリーズでご利用いただける、OS Rocky Linux 8.6 with Plesk Obsidianパッケージ一覧

Rocky Linux 8.6 with Plesk Obsidianパッケージ一覧

 • GeoIP.x86_64 1.6.12-7.el8
 • GeoIP-GeoLite-data.noarch 2018.06-5.el8
 • ImageMagick-libs.x86_64 6.9.10.86-1.el8
 • LibRaw.x86_64 0.19.5-3.el8
 • NetworkManager.x86_64 1:1.36.0-4.el8
 • NetworkManager-config-server.noarch 1:1.36.0-4.el8
 • NetworkManager-libnm.x86_64 1:1.36.0-4.el8
 • NetworkManager-team.x86_64 1:1.36.0-4.el8
 • NetworkManager-tui.x86_64 1:1.36.0-4.el8
 • OpenEXR-libs.x86_64 2.2.0-12.el8
 • PackageKit.x86_64 1.1.12-6.el8.0.2
 • PackageKit-glib.x86_64 1.1.12-6.el8.0.2
 • abattis-cantarell-fonts.noarch 0.0.25-6.el8
 • acl.x86_64 2.2.53-1.el8.1
 • adcli.x86_64 0.8.2-12.el8
 • adobe-mappings-cmap.noarch 20171205-3.el8
 • adobe-mappings-cmap-deprecated.noarch 20171205-3.el8
 • adobe-mappings-pdf.noarch 20180407-1.el8
 • alsa-sof-firmware.noarch 1.9.3-1.el8_5
 • apr.x86_64 1.6.3-12.el8
 • apr-util.x86_64 1.6.1-6.el8.1
 • apr-util-bdb.x86_64 1.6.1-6.el8.1
 • apr-util-openssl.x86_64 1.6.1-6.el8.1
 • aspell.x86_64 12:0.60.6.1-22.el8
 • at.x86_64 3.1.20-11.el8
 • atk.x86_64 2.28.1-1.el8
 • attr.x86_64 2.4.48-3.el8
 • audit.x86_64 3.0.7-2.el8.2
 • audit-libs.x86_64 3.0.7-2.el8.2
 • authselect.x86_64 1.2.2-3.el8
 • authselect-compat.x86_64 1.2.2-3.el8
 • authselect-libs.x86_64 1.2.2-3.el8
 • avahi-libs.x86_64 0.7-20.el8
 • awstats.noarch 7.7-2.redhat.8+p18.0.42.0+t220211.2259
 • basesystem.noarch 11-5.el8
 • bash.x86_64 4.4.20-3.el8
 • bash-completion.noarch 1:2.7-5.el8
 • bc.x86_64 1.07.1-5.el8
 • bind.x86_64 32:9.11.36-3.el8
 • bind-export-libs.x86_64 32:9.11.36-3.el8
 • bind-libs.x86_64 32:9.11.36-3.el8
 • bind-libs-lite.x86_64 32:9.11.36-3.el8
 • bind-license.noarch 32:9.11.36-3.el8
 • bind-utils.x86_64 32:9.11.36-3.el8
 • binutils.x86_64 2.30-113.el8
 • biosdevname.x86_64 0.7.3-2.el8
 • blktrace.x86_64 1.2.0-10.el8
 • bolt.x86_64 0.9.1-1.el8
 • bpftool.x86_64 4.18.0-372.9.1.el8
 • brotli.x86_64 1.0.6-3.el8
 • buildah.x86_64 1:1.24.2-4.module+el8.6.0+971+69b94baf
 • bzip2.x86_64 1.0.6-26.el8
 • bzip2-libs.x86_64 1.0.6-26.el8
 • c-ares.x86_64 1.13.0-6.el8
 • ca-certificates.noarch 2021.2.50-80.0.el8_4
 • cairo.x86_64 1.15.12-6.el8
 • cairo-gobject.x86_64 1.15.12-6.el8
 • checkpolicy.x86_64 2.9-1.el8
 • chkconfig.x86_64 1.19.1-1.el8
 • chrony.x86_64 4.1-1.el8
 • clevis.x86_64 15-8.el8
 • clevis-luks.x86_64 15-8.el8
 • cockpit.x86_64 264.1-1.el8
 • cockpit-bridge.x86_64 264.1-1.el8
 • cockpit-packagekit.noarch 264.1-1.el8
 • cockpit-podman.noarch 43-1.module+el8.6.0+971+69b94baf
 • cockpit-storaged.noarch 264.1-1.el8
 • cockpit-system.noarch 264.1-1.el8
 • cockpit-ws.x86_64 264.1-1.el8
 • conmon.x86_64 2:2.1.0-1.module+el8.6.0+971+69b94baf
 • container-selinux.noarch 2:2.179.1-1.module+el8.6.0+971+69b94baf
 • containernetworking-plugins.x86_64 1:1.0.1-2.module+el8.6.0+971+69b94baf
 • containers-common.x86_64 2:1-27.module+el8.6.0+971+69b94baf
 • coreutils.x86_64 8.30-12.el8
 • coreutils-common.x86_64 8.30-12.el8
 • cpio.x86_64 2.12-11.el8
 • cracklib.x86_64 2.9.6-15.el8
 • cracklib-dicts.x86_64 2.9.6-15.el8
 • criu.x86_64 3.15-3.module+el8.6.0+971+69b94baf
 • cronie.x86_64 1.5.2-6.el8
 • cronie-anacron.x86_64 1.5.2-6.el8
 • crontabs.noarch 1.11-17.20190603git.el8
 • crypto-policies.noarch 20211116-1.gitae470d6.el8
 • crypto-policies-scripts.noarch 20211116-1.gitae470d6.el8
 • cryptsetup.x86_64 2.3.7-2.el8
 • cryptsetup-libs.x86_64 2.3.7-2.el8
 • cups-libs.x86_64 1:2.2.6-44.el8
 • curl.x86_64 7.61.1-22.el8
 • cyrus-sasl.x86_64 2.1.27-6.el8_5
 • cyrus-sasl-gssapi.x86_64 2.1.27-6.el8_5
 • cyrus-sasl-lib.x86_64 2.1.27-6.el8_5
 • cyrus-sasl-md5.x86_64 2.1.27-6.el8_5
 • cyrus-sasl-plain.x86_64 2.1.27-6.el8_5
 • dbus.x86_64 1:1.12.8-18.el8
 • dbus-common.noarch 1:1.12.8-18.el8
 • dbus-daemon.x86_64 1:1.12.8-18.el8
 • dbus-glib.x86_64 0.110-2.el8
 • dbus-libs.x86_64 1:1.12.8-18.el8
 • dbus-tools.x86_64 1:1.12.8-18.el8
 • dejavu-fonts-common.noarch 2.35-7.el8
 • dejavu-sans-mono-fonts.noarch 2.35-7.el8
 • desktop-file-utils.x86_64 0.23-8.el8
 • device-mapper.x86_64 8:1.02.181-3.el8
 • device-mapper-event.x86_64 8:1.02.181-3.el8
 • device-mapper-event-libs.x86_64 8:1.02.181-3.el8
 • device-mapper-libs.x86_64 8:1.02.181-3.el8
 • device-mapper-multipath.x86_64 0.8.4-22.el8
 • device-mapper-multipath-libs.x86_64 0.8.4-22.el8
 • device-mapper-persistent-data.x86_64 0.9.0-6.el8
 • dhcp-client.x86_64 12:4.3.6-47.el8
 • dhcp-common.noarch 12:4.3.6-47.el8
 • dhcp-libs.x86_64 12:4.3.6-47.el8
 • diffutils.x86_64 3.6-6.el8
 • dmidecode.x86_64 1:3.3-4.el8
 • dnf.noarch 4.7.0-8.el8
 • dnf-data.noarch 4.7.0-8.el8
 • dnf-plugins-core.noarch 4.0.21-11.el8
 • dos2unix.x86_64 7.4.0-3.el8
 • dosfstools.x86_64 4.1-6.el8
 • dracut.x86_64 049-201.git20220131.el8
 • dracut-config-rescue.x86_64 049-201.git20220131.el8
 • dracut-network.x86_64 049-201.git20220131.el8
 • dracut-squash.x86_64 049-201.git20220131.el8
 • e2fsprogs.x86_64 1.45.6-4.el8
 • e2fsprogs-libs.x86_64 1.45.6-4.el8
 • ed.x86_64 1.14.2-4.el8
 • elfutils-debuginfod-client.x86_64 0.186-1.el8
 • elfutils-default-yama-scope.noarch 0.186-1.el8
 • elfutils-libelf.x86_64 0.186-1.el8
 • elfutils-libs.x86_64 0.186-1.el8
 • emacs-filesystem.noarch 1:26.1-7.el8
 • enchant.x86_64 1:1.6.0-21.el8
 • epel-release.noarch 8-15.el8
 • ethtool.x86_64 2:5.13-1.el8
 • expat.x86_64 2.2.5-8.el8
 • fail2ban.noarch 1:0.11.2-2.redhat.8+p18.0.42.0+t220222.1946
 • fftw-libs-double.x86_64 3.3.5-11.el8
 • file.x86_64 5.33-20.el8
 • file-libs.x86_64 5.33-20.el8
 • filesystem.x86_64 3.8-6.el8
 • findutils.x86_64 1:4.6.0-20.el8
 • firewalld.noarch 0.9.3-13.el8
 • firewalld-filesystem.noarch 0.9.3-13.el8
 • fontconfig.x86_64 2.13.1-4.el8
 • fontpackages-filesystem.noarch 1.44-22.el8
 • fprintd.x86_64 1.90.9-2.el8
 • fprintd-pam.x86_64 1.90.9-2.el8
 • freetype.x86_64 2.9.1-4.el8_3.1
 • fribidi.x86_64 1.0.4-8.el8
 • fstrm.x86_64 0.6.1-2.el8
 • fuse-common.x86_64 3.3.0-15.el8
 • fuse-libs.x86_64 2.9.7-15.el8
 • fuse-overlayfs.x86_64 1.8.2-1.module+el8.6.0+971+69b94baf
 • fuse3.x86_64 3.3.0-15.el8
 • fuse3-libs.x86_64 3.3.0-15.el8
 • gawk.x86_64 4.2.1-4.el8
 • gd.x86_64 2.2.5-7.el8
 • gdbm.x86_64 1:1.18-1.el8
 • gdbm-libs.x86_64 1:1.18-1.el8
 • gdisk.x86_64 1.0.3-9.el8
 • gdk-pixbuf2.x86_64 2.36.12-5.el8
 • gdk-pixbuf2-modules.x86_64 2.36.12-5.el8
 • geolite2-city.noarch 20180605-1.el8
 • geolite2-country.noarch 20180605-1.el8
 • gettext.x86_64 0.19.8.1-17.el8
 • gettext-libs.x86_64 0.19.8.1-17.el8
 • git.x86_64 2.31.1-2.el8
 • git-core.x86_64 2.31.1-2.el8
 • git-core-doc.noarch 2.31.1-2.el8
 • glib-networking.x86_64 2.56.1-1.1.el8
 • glib2.x86_64 2.56.4-158.el8
 • glibc.x86_64 2.28-189.1.el8
 • glibc-common.x86_64 2.28-189.1.el8
 • glibc-gconv-extra.x86_64 2.28-189.1.el8
 • glibc-langpack-en.x86_64 2.28-189.1.el8
 • gmp.x86_64 1:6.1.2-10.el8
 • gnupg2.x86_64 2.2.20-2.el8
 • gnupg2-smime.x86_64 2.2.20-2.el8
 • gnutls.x86_64 3.6.16-4.el8
 • gobject-introspection.x86_64 1.56.1-1.el8
 • google-droid-sans-fonts.noarch 20120715-13.el8
 • gpgme.x86_64 1.13.1-11.el8
 • gpm-libs.x86_64 1.20.7-17.el8
 • graphite2.x86_64 1.3.10-10.el8
 • graphviz.x86_64 2.40.1-43.el8
 • grep.x86_64 3.1-6.el8
 • groff-base.x86_64 1.22.3-18.el8
 • grub2-common.noarch 1:2.02-123.el8
 • grub2-pc.x86_64 1:2.02-123.el8
 • grub2-pc-modules.noarch 1:2.02-123.el8
 • grub2-tools.x86_64 1:2.02-123.el8
 • grub2-tools-extra.x86_64 1:2.02-123.el8
 • grub2-tools-minimal.x86_64 1:2.02-123.el8
 • grubby.x86_64 8.40-42.el8
 • gsettings-desktop-schemas.x86_64 3.32.0-6.el8
 • gtk-update-icon-cache.x86_64 3.22.30-10.el8
 • gtk2.x86_64 2.24.32-5.el8
 • gzip.x86_64 1.9-13.el8_5
 • hardlink.x86_64 1:1.3-6.el8
 • harfbuzz.x86_64 1.7.5-3.el8
 • hdparm.x86_64 9.54-4.el8
 • hicolor-icon-theme.noarch 0.17-2.el8
 • hostname.x86_64 3.20-6.el8
 • httpd.x86_64 2.4.37-47.module+el8.6.0+823+f143cee1.1
 • httpd-filesystem.noarch 2.4.37-47.module+el8.6.0+823+f143cee1.1
 • httpd-tools.x86_64 2.4.37-47.module+el8.6.0+823+f143cee1.1
 • hunspell.x86_64 1.6.2-1.el8
 • hunspell-en.noarch 0.20140811.1-12.el8
 • hunspell-en-GB.noarch 0.20140811.1-12.el8
 • hunspell-en-US.noarch 0.20140811.1-12.el8
 • hwdata.noarch 0.314-8.12.el8
 • ilmbase.x86_64 2.2.0-13.el8
 • ima-evm-utils.x86_64 1.3.2-12.el8
 • info.x86_64 6.5-7.el8
 • initscripts.x86_64 10.00.17-1.el8
 • iotop.noarch 0.6-17.el8
 • ipcalc.x86_64 0.2.4-4.el8
 • iproute.x86_64 5.15.0-4.el8
 • iprutils.x86_64 2.4.19-1.el8
 • ipset.x86_64 7.1-1.el8
 • ipset-libs.x86_64 7.1-1.el8
 • iptables.x86_64 1.8.4-22.el8
 • iptables-ebtables.x86_64 1.8.4-22.el8
 • iptables-libs.x86_64 1.8.4-22.el8
 • iptstate.x86_64 2.2.6-6.el8
 • iputils.x86_64 20180629-9.el8
 • irqbalance.x86_64 2:1.4.0-6.el8
 • iscsi-initiator-utils.x86_64 6.2.1.4-4.git095f59c.el8
 • iscsi-initiator-utils-iscsiuio.x86_64 6.2.1.4-4.git095f59c.el8
 • isns-utils-libs.x86_64 0.99-1.el8
 • iwl100-firmware.noarch 39.31.5.1-107.el8.1
 • iwl1000-firmware.noarch 1:39.31.5.1-107.el8.1
 • iwl105-firmware.noarch 18.168.6.1-107.el8.1
 • iwl135-firmware.noarch 18.168.6.1-107.el8.1
 • iwl2000-firmware.noarch 18.168.6.1-107.el8.1
 • iwl2030-firmware.noarch 18.168.6.1-107.el8.1
 • iwl3160-firmware.noarch 1:25.30.13.0-107.el8.1
 • iwl5000-firmware.noarch 8.83.5.1_1-107.el8.1
 • iwl5150-firmware.noarch 8.24.2.2-107.el8.1
 • iwl6000-firmware.noarch 9.221.4.1-107.el8.1
 • iwl6000g2a-firmware.noarch 18.168.6.1-107.el8.1
 • iwl6000g2b-firmware.noarch 18.168.6.1-107.el8.1
 • iwl6050-firmware.noarch 41.28.5.1-107.el8.1
 • iwl7260-firmware.noarch 1:25.30.13.0-107.el8.1
 • jansson.x86_64 2.14-1.el8
 • jasper-libs.x86_64 2.0.14-5.el8
 • jbig2dec-libs.x86_64 0.16-1.el8
 • jbigkit-libs.x86_64 2.1-14.el8
 • jimtcl.x86_64 0.77-6.el8.1
 • jose.x86_64 10-2.el8
 • jq.x86_64 1.6-3.el8
 • json-c.x86_64 0.13.1-3.el8
 • json-glib.x86_64 1.4.4-1.el8
 • kbd.x86_64 2.0.4-10.el8
 • kbd-legacy.noarch 2.0.4-10.el8
 • kbd-misc.noarch 2.0.4-10.el8
 • kernel.x86_64 4.18.0-372.9.1.el8
 • kernel-core.x86_64 4.18.0-372.9.1.el8
 • kernel-devel.x86_64 4.18.0-372.9.1.el8
 • kernel-modules.x86_64 4.18.0-372.9.1.el8
 • kernel-tools.x86_64 4.18.0-372.9.1.el8
 • kernel-tools-libs.x86_64 4.18.0-372.9.1.el8
 • kexec-tools.x86_64 2.0.20-68.el8
 • keyutils-libs.x86_64 1.5.10-9.el8
 • kmod.x86_64 25-19.el8
 • kmod-kvdo.x86_64 6.2.6.14-84.el8
 • kmod-libs.x86_64 25-19.el8
 • kpartx.x86_64 0.8.4-22.el8
 • kpatch.noarch 0.9.4-2.el8
 • kpatch-dnf.noarch 0.4-2.el8
 • krb5-libs.x86_64 1.18.2-14.el8
 • langpacks-en.noarch 1.0-12.el8
 • lcms2.x86_64 2.9-2.el8
 • ledmon.x86_64 0.95-1.el8
 • less.x86_64 530-1.el8
 • libICE.x86_64 1.0.9-15.el8
 • libSM.x86_64 1.2.3-1.el8
 • libX11.x86_64 1.6.8-5.el8
 • libX11-common.noarch 1.6.8-5.el8
 • libXau.x86_64 1.0.9-3.el8
 • libXaw.x86_64 1.0.13-10.el8
 • libXcomposite.x86_64 0.4.4-14.el8
 • libXcursor.x86_64 1.1.15-3.el8
 • libXdamage.x86_64 1.1.4-14.el8
 • libXext.x86_64 1.3.4-1.el8
 • libXfixes.x86_64 5.0.3-7.el8
 • libXft.x86_64 2.3.3-1.el8
 • libXi.x86_64 1.7.10-1.el8
 • libXinerama.x86_64 1.1.4-1.el8
 • libXmu.x86_64 1.1.3-1.el8
 • libXpm.x86_64 3.5.12-8.el8
 • libXrandr.x86_64 1.5.2-1.el8
 • libXrender.x86_64 0.9.10-7.el8
 • libXt.x86_64 1.1.5-12.el8
 • libXxf86misc.x86_64 1.0.4-1.el8
 • libXxf86vm.x86_64 1.1.4-9.el8
 • libacl.x86_64 2.2.53-1.el8.1
 • libaio.x86_64 0.3.112-1.el8
 • libappstream-glib.x86_64 0.7.14-3.el8
 • libaps.x86_64 1.0.11-0redhat.8.220421.1713
 • libarchive.x86_64 3.3.3-3.el8_5
 • libassuan.x86_64 2.5.1-3.el8
 • libatasmart.x86_64 0.19-14.el8
 • libattr.x86_64 2.4.48-3.el8
 • libbasicobjects.x86_64 0.1.1-39.el8
 • libblkid.x86_64 2.32.1-35.el8
 • libblockdev.x86_64 2.24-8.el8
 • libblockdev-crypto.x86_64 2.24-8.el8
 • libblockdev-fs.x86_64 2.24-8.el8
 • libblockdev-loop.x86_64 2.24-8.el8
 • libblockdev-lvm.x86_64 2.24-8.el8
 • libblockdev-mdraid.x86_64 2.24-8.el8
 • libblockdev-part.x86_64 2.24-8.el8
 • libblockdev-swap.x86_64 2.24-8.el8
 • libblockdev-utils.x86_64 2.24-8.el8
 • libbpf.x86_64 0.4.0-3.el8
 • libbsd.x86_64 0.9.1-4.el8
 • libbytesize.x86_64 1.4-3.el8
 • libc-client.x86_64 2007f-24.el8
 • libcap.x86_64 2.48-2.el8
 • libcap-ng.x86_64 0.7.11-1.el8
 • libcollection.x86_64 0.7.0-39.el8
 • libcom_err.x86_64 1.45.6-4.el8
 • libcomps.x86_64 0.1.18-1.el8
 • libconfig.x86_64 1.5-9.el8
 • libcroco.x86_64 0.6.12-4.el8_2.1
 • libcurl.x86_64 7.61.1-22.el8
 • libdaemon.x86_64 0.14-15.el8
 • libdatrie.x86_64 0.2.9-7.el8
 • libdb.x86_64 5.3.28-42.el8_4
 • libdb-utils.x86_64 5.3.28-42.el8_4
 • libdhash.x86_64 0.5.0-39.el8
 • libdnf.x86_64 0.63.0-8.el8
 • libedit.x86_64 3.1-23.20170329cvs.el8
 • libertas-usb8388-firmware.noarch 2:20220210-107.git6342082c.el8
 • libestr.x86_64 0.1.10-1.el8
 • libevent.x86_64 2.1.8-5.el8
 • libfastjson.x86_64 0.99.9-1.el8
 • libfdisk.x86_64 2.32.1-35.el8
 • libffi.x86_64 3.1-23.el8
 • libfontenc.x86_64 1.1.3-8.el8
 • libfprint.x86_64 1.90.7-1.el8
 • libgcc.x86_64 8.5.0-10.el8
 • libgcrypt.x86_64 1.8.5-6.el8
 • libgomp.x86_64 8.5.0-10.el8
 • libgpg-error.x86_64 1.31-1.el8
 • libgs.x86_64 9.27-1.el8
 • libgudev.x86_64 232-4.el8
 • libgusb.x86_64 0.3.0-1.el8
 • libibverbs.x86_64 37.2-1.el8
 • libicu.x86_64 60.3-2.el8_1
 • libidn.x86_64 1.34-5.el8
 • libidn2.x86_64 2.2.0-1.el8
 • libijs.x86_64 0.35-5.el8
 • libini_config.x86_64 1.3.1-39.el8
 • libipa_hbac.x86_64 2.6.2-4.el8_6
 • libjose.x86_64 10-2.el8
 • libjpeg-turbo.x86_64 1.5.3-12.el8
 • libkcapi.x86_64 1.2.0-2.el8
 • libkcapi-hmaccalc.x86_64 1.2.0-2.el8
 • libksba.x86_64 1.3.5-7.el8
 • libldb.x86_64 2.4.1-1.el8
 • libluksmeta.x86_64 9-4.el8
 • libmaxminddb.x86_64 1.2.0-10.el8
 • libmcpp.x86_64 2.7.2-20.el8
 • libmetalink.x86_64 0.1.3-7.el8
 • libmnl.x86_64 1.0.4-6.el8
 • libmodman.x86_64 2.0.1-17.el8
 • libmodulemd.x86_64 2.13.0-1.el8
 • libmount.x86_64 2.32.1-35.el8
 • libndp.x86_64 1.7-6.el8
 • libnet.x86_64 1.1.6-15.el8
 • libnetfilter_conntrack.x86_64 1.0.6-5.el8
 • libnfnetlink.x86_64 1.0.1-13.el8
 • libnfsidmap.x86_64 1:2.3.3-51.el8
 • libnftnl.x86_64 1.1.5-5.el8
 • libnghttp2.x86_64 1.33.0-3.el8_3.1
 • libnl3.x86_64 3.5.0-1.el8
 • libnl3-cli.x86_64 3.5.0-1.el8
 • libnsl2.x86_64 1.2.0-2.20180605git4a062cf.el8
 • libpaper.x86_64 1.1.24-22.el8
 • libpath_utils.x86_64 0.2.1-39.el8
 • libpcap.x86_64 14:1.9.1-5.el8
 • libpipeline.x86_64 1.5.0-2.el8
 • libpkgconf.x86_64 1.4.2-1.el8
 • libpng.x86_64 2:1.6.34-5.el8
 • libpq.x86_64 13.5-1.el8
 • libproxy.x86_64 0.4.15-5.2.el8
 • libpsl.x86_64 0.20.2-6.el8
 • libpwquality.x86_64 1.4.4-3.el8
 • libraqm.x86_64 0.7.0-4.el8
 • libref_array.x86_64 0.1.5-39.el8
 • librelp.x86_64 1.9.0-1.el8
 • librepo.x86_64 1.14.2-1.el8
 • libreport-filesystem.x86_64 2.9.5-15.el8.rocky.6.3
 • librsvg2.x86_64 2.42.7-4.el8
 • libseccomp.x86_64 2.5.2-1.el8
 • libsecret.x86_64 0.18.6-1.el8.0.2
 • libselinux.x86_64 2.9-5.el8
 • libselinux-utils.x86_64 2.9-5.el8
 • libsemanage.x86_64 2.9-8.el8
 • libsepol.x86_64 2.9-3.el8
 • libsigsegv.x86_64 2.11-5.el8
 • libslirp.x86_64 4.4.0-1.module+el8.6.0+971+69b94baf
 • libsmartcols.x86_64 2.32.1-35.el8
 • libsmbclient.x86_64 4.15.5-5.el8
 • libsodium.x86_64 1.0.18-2.el8
 • libsolv.x86_64 0.7.20-1.el8
 • libsoup.x86_64 2.62.3-2.el8
 • libss.x86_64 1.45.6-4.el8
 • libssh.x86_64 0.9.6-3.el8
 • libssh-config.noarch 0.9.6-3.el8
 • libsss_autofs.x86_64 2.6.2-4.el8_6
 • libsss_certmap.x86_64 2.6.2-4.el8_6
 • libsss_idmap.x86_64 2.6.2-4.el8_6
 • libsss_nss_idmap.x86_64 2.6.2-4.el8_6
 • libsss_sudo.x86_64 2.6.2-4.el8_6
 • libstdc++.x86_64 8.5.0-10.el8
 • libstemmer.x86_64 0-10.585svn.el8
 • libstoragemgmt.x86_64 1.9.1-3.el8
 • libsysfs.x86_64 2.1.0-25.el8
 • libtalloc.x86_64 2.3.3-1.el8
 • libtasn1.x86_64 4.13-3.el8
 • libtdb.x86_64 1.4.4-1.el8
 • libteam.x86_64 1.31-2.el8
 • libtevent.x86_64 0.11.0-0.el8
 • libthai.x86_64 0.1.27-2.el8
 • libtidy.x86_64 5.6.0-5.el8
 • libtiff.x86_64 4.0.9-21.el8
 • libtirpc.x86_64 1.1.4-6.el8
 • libtool-ltdl.x86_64 2.4.6-25.el8
 • libudisks2.x86_64 2.9.0-9.el8
 • libunistring.x86_64 0.9.9-3.el8
 • libusbx.x86_64 1.0.23-4.el8
 • libuser.x86_64 0.62-24.el8
 • libutempter.x86_64 1.1.6-14.el8
 • libuuid.x86_64 2.32.1-35.el8
 • libuv.x86_64 1:1.41.1-1.el8_4
 • libverto.x86_64 0.3.0-5.el8
 • libwbclient.x86_64 4.15.5-5.el8
 • libwebp.x86_64 1.0.0-5.el8
 • libwmf-lite.x86_64 0.2.9-8.el8_0
 • libxcb.x86_64 1.13.1-1.el8
 • libxcrypt.x86_64 4.1.1-6.el8
 • libxkbcommon.x86_64 0.9.1-1.el8
 • libxml2.x86_64 2.9.7-13.el8
 • libxslt.x86_64 1.1.32-6.el8
 • libyaml.x86_64 0.1.7-5.el8
 • libzip.x86_64 1.5.1-2.module+el8.4.0+413+c9202dda
 • libzstd.x86_64 1.4.4-1.el8
 • linux-firmware.noarch 20220210-107.git6342082c.el8
 • lm_sensors-libs.x86_64 3.4.0-23.20180522git70f7e08.el8
 • lmdb-libs.x86_64 0.9.24-1.el8
 • logrotate.x86_64 3.14.0-4.el8
 • lshw.x86_64 B.02.19.2-6.el8
 • lsof.x86_64 4.93.2-1.el8
 • lsscsi.x86_64 0.32-3.el8
 • lua-libs.x86_64 5.3.4-12.el8
 • luajit.x86_64 2.1.0-0.16beta3.el8
 • luksmeta.x86_64 9-4.el8
 • lvm2.x86_64 8:2.03.14-3.el8
 • lvm2-libs.x86_64 8:2.03.14-3.el8
 • lz4-libs.x86_64 1.8.3-3.el8_4
 • lzo.x86_64 2.08-14.el8
 • mailcap.noarch 2.1.48-3.el8
 • mailx.x86_64 12.5-29.el8
 • man-db.x86_64 2.7.6.1-18.el8
 • man-pages.x86_64 4.15-7.el8
 • man-pages-overrides.noarch 8.6.0.0-1.el8
 • mariadb.x86_64 3:10.3.32-2.module+el8.5.0+777+18007c86
 • mariadb-backup.x86_64 3:10.3.32-2.module+el8.5.0+777+18007c86
 • mariadb-common.x86_64 3:10.3.32-2.module+el8.5.0+777+18007c86
 • mariadb-connector-c.x86_64 3.1.11-2.el8_3
 • mariadb-connector-c-config.noarch 3.1.11-2.el8_3
 • mariadb-errmsg.x86_64 3:10.3.32-2.module+el8.5.0+777+18007c86
 • mariadb-gssapi-server.x86_64 3:10.3.32-2.module+el8.5.0+777+18007c86
 • mariadb-server.x86_64 3:10.3.32-2.module+el8.5.0+777+18007c86
 • mariadb-server-utils.x86_64 3:10.3.32-2.module+el8.5.0+777+18007c86
 • mcelog.x86_64 3:179-1.el8
 • mcpp.x86_64 2.7.2-20.el8
 • mdadm.x86_64 4.2-2.el8
 • memstrack.x86_64 0.1.11-1.el8
 • microcode_ctl.x86_64 4:20220207-1.el8
 • mlocate.x86_64 0.26-20.el8
 • mod-security-v3.x86_64 3.0.6-2.redhat.8+p18.0.45.0+t220614.1648
 • mod_http2.x86_64 1.15.7-5.module+el8.6.0+823+f143cee1
 • mod_security.x86_64 2.9.5-2.redhat.8+p18.0.45.0+t220614.1648
 • mod_ssl.x86_64 1:2.4.37-47.module+el8.6.0+823+f143cee1.1
 • mozjs60.x86_64 60.9.0-4.el8
 • mpfr.x86_64 3.1.6-1.el8
 • mtr.x86_64 2:0.92-3.el8
 • nano.x86_64 2.9.8-1.el8
 • ncurses.x86_64 6.1-9.20180224.el8
 • ncurses-base.noarch 6.1-9.20180224.el8
 • ncurses-libs.x86_64 6.1-9.20180224.el8
 • net-snmp-libs.x86_64 1:5.8-25.el8
 • net-tools.x86_64 2.0-0.52.20160912git.el8
 • nettle.x86_64 3.4.1-7.el8
 • newt.x86_64 0.52.20-11.el8
 • nftables.x86_64 1:0.9.3-25.el8
 • nmap-ncat.x86_64 2:7.70-6.el8
 • npth.x86_64 1.5-4.el8
 • nspr.x86_64 4.32.0-1.el8_4
 • nss.x86_64 3.67.0-7.el8_5
 • nss-softokn.x86_64 3.67.0-7.el8_5
 • nss-softokn-freebl.x86_64 3.67.0-7.el8_5
 • nss-sysinit.x86_64 3.67.0-7.el8_5
 • nss-util.x86_64 3.67.0-7.el8_5
 • numactl-libs.x86_64 2.0.12-13.el8
 • nvme-cli.x86_64 1.16-3.el8
 • oddjob.x86_64 0.34.7-1.el8
 • oddjob-mkhomedir.x86_64 0.34.7-1.el8
 • oniguruma.x86_64 6.8.2-2.el8
 • openjpeg2.x86_64 2.4.0-4.el8
 • openldap.x86_64 2.4.46-18.el8
 • openssh.x86_64 8.0p1-13.el8
 • openssh-clients.x86_64 8.0p1-13.el8
 • openssh-server.x86_64 8.0p1-13.el8
 • openssl.x86_64 1:1.1.1k-6.el8_5
 • openssl-libs.x86_64 1:1.1.1k-6.el8_5
 • openssl-pkcs11.x86_64 0.4.10-2.el8
 • os-prober.x86_64 1.74-9.el8
 • p11-kit.x86_64 0.23.22-1.el8
 • p11-kit-trust.x86_64 0.23.22-1.el8
 • pam.x86_64 1.3.1-16.el8
 • pango.x86_64 1.42.4-8.el8
 • parted.x86_64 3.2-39.el8
 • passwd.x86_64 0.80-4.el8
 • pciutils.x86_64 3.7.0-1.el8
 • pciutils-libs.x86_64 3.7.0-1.el8
 • pcp.x86_64 5.3.5-8.el8
 • pcp-conf.x86_64 5.3.5-8.el8
 • pcp-libs.x86_64 5.3.5-8.el8
 • pcp-selinux.x86_64 5.3.5-8.el8
 • pcp-system-tools.x86_64 5.3.5-8.el8
 • pcre.x86_64 8.42-6.el8
 • pcre2.x86_64 10.32-2.el8
 • perl-Bit-Vector.x86_64 7.4-11.el8
 • perl-Carp.noarch 1.42-396.el8
 • perl-Carp-Clan.noarch 6.06-6.el8
 • perl-DBD-MySQL.x86_64 4.046-3.module+el8.6.0+904+ef468285
 • perl-DBI.x86_64 1.641-4.module+el8.6.0+891+677074cb
 • perl-Data-Dumper.x86_64 2.167-399.el8
 • perl-Date-Calc.noarch 6.4-9.el8
 • perl-Digest.noarch 1.17-395.el8
 • perl-Digest-MD5.x86_64 2.55-396.el8
 • perl-Digest-SHA1.x86_64 2.13-23.el8
 • perl-Encode.x86_64 4:2.97-3.el8
 • perl-Errno.x86_64 1.28-421.el8
 • perl-Error.noarch 1:0.17025-2.el8
 • perl-Exporter.noarch 5.72-396.el8
 • perl-File-Path.noarch 2.15-2.el8
 • perl-File-Temp.noarch 0.230.600-1.el8
 • perl-Getopt-Long.noarch 1:2.50-4.el8
 • perl-Git.noarch 2.31.1-2.el8
 • perl-HTTP-Tiny.noarch 0.074-1.el8
 • perl-IO.x86_64 1.38-421.el8
 • perl-IO-Socket-IP.noarch 0.39-5.el8
 • perl-IO-Socket-SSL.noarch 2.066-4.module+el8.6.0+957+15d660ad
 • perl-JSON-XS.x86_64 1:3.04-3.el8
 • perl-MIME-Base64.x86_64 3.15-396.el8
 • perl-Math-BigInt.noarch 1:1.9998.11-7.el8
 • perl-Math-Complex.noarch 1.59-421.el8
 • perl-Mozilla-CA.noarch 20160104-7.module+el8.6.0+965+850557f9
 • perl-Net-SSLeay.x86_64 1.88-2.module+el8.6.0+957+15d660ad
 • perl-PathTools.x86_64 3.74-1.el8
 • perl-Pod-Escapes.noarch 1:1.07-395.el8
 • perl-Pod-Perldoc.noarch 3.28-396.el8
 • perl-Pod-Simple.noarch 1:3.35-395.el8
 • perl-Pod-Usage.noarch 4:1.69-395.el8
 • perl-Scalar-List-Utils.x86_64 3:1.49-2.el8
 • perl-Socket.x86_64 4:2.027-3.el8
 • perl-Storable.x86_64 1:3.11-3.el8
 • perl-Term-ANSIColor.noarch 4.06-396.el8
 • perl-Term-Cap.noarch 1.17-395.el8
 • perl-TermReadKey.x86_64 2.37-7.el8
 • perl-Text-ParseWords.noarch 3.30-395.el8
 • perl-Text-Tabs+Wrap.noarch 2013.0523-395.el8
 • perl-Time-Local.noarch 1:1.280-1.el8
 • perl-TimeDate.noarch 1:2.30-15.module+el8.6.0+965+850557f9
 • perl-Types-Serialiser.noarch 1.0-12.el8
 • perl-URI.noarch 1.73-3.el8
 • perl-Unicode-Normalize.x86_64 1.25-396.el8
 • perl-common-sense.x86_64 3.7.4-8.el8
 • perl-constant.noarch 1.33-396.el8
 • perl-interpreter.x86_64 4:5.26.3-421.el8
 • perl-libnet.noarch 3.11-3.el8
 • perl-libs.x86_64 4:5.26.3-421.el8
 • perl-macros.x86_64 4:5.26.3-421.el8
 • perl-parent.noarch 1:0.237-1.el8
 • perl-podlators.noarch 4.11-1.el8
 • perl-threads.x86_64 1:2.21-2.el8
 • perl-threads-shared.x86_64 1.58-2.el8
 • pigz.x86_64 2.4-4.el8
 • pinentry.x86_64 1.1.0-2.el8
 • pinfo.x86_64 0.6.10-18.el8
 • pixman.x86_64 0.38.4-2.el8
 • pkgconf.x86_64 1.4.2-1.el8
 • pkgconf-m4.noarch 1.4.2-1.el8
 • pkgconf-pkg-config.x86_64 1.4.2-1.el8
 • platform-python.x86_64 3.6.8-45.el8.rocky.0
 • platform-python-pip.noarch 9.0.3-22.el8.rocky.0
 • platform-python-setuptools.noarch 39.2.0-6.el8
 • plesk-backup-utilities.x86_64 18.0-2.redhat.8+p18.0.44.3+t220614.1805
 • plesk-completion.x86_64 18.0-2.redhat.8+p18.0.44.3+t220614.1805
 • plesk-config-troubleshooter.noarch 18.0-2.redhat.8+p18.0.44.0+t220518.2121
 • plesk-control-panel.noarch 18.0-2.redhat.8+p18.0.44.3+t220614.1805
 • plesk-core.x86_64 18.0-2.redhat.8+p18.0.44.3+t220614.1805
 • plesk-core-utilities.x86_64 18.0-2.redhat.8+p18.0.44.3+t220614.1805
 • plesk-dns-bind-driver.x86_64 18.0-2.redhat.8+p18.0.45.0+t220614.1648
 • plesk-dovecot.x86_64 2.3.18-2.redhat.8+p18.0.44.0+t220427.1201
 • plesk-dovecot-core.x86_64 2.3.18-2.redhat.8+p18.0.44.0+t220427.1201
 • plesk-dovecot-imap-driver.x86_64 18.0-2.redhat.8+p18.0.44.0+t220422.0554
 • plesk-dovecot-pigeonhole.x86_64 0.5.18-2.redhat.8+p18.0.45.0+t220614.1648
 • plesk-engine.noarch 18.0-2.redhat.8+p18.0.44.0+t220418.1101
 • plesk-fail2ban-configurator.noarch 18.0-2.redhat.8+p18.0.44.0+t220422.0554
 • plesk-git-http.x86_64 18.0-2.redhat.8+p18.0.42.0+t220211.2259
 • plesk-l10n.noarch 18.0-2.redhat.8+p18.0.44.3+t220614.1805
 • plesk-libboost-1.74.x86_64 1.74.0.1-1centos.8.211202.1439
 • plesk-libboost-chrono1.74.x86_64 1.74.0.1-1centos.8.211202.1439
 • plesk-libboost-date-time1.74.x86_64 1.74.0.1-1centos.8.211202.1439
 • plesk-libboost-filesystem1.74.x86_64 1.74.0.1-1centos.8.211202.1439
 • plesk-libboost-iostreams1.74.x86_64 1.74.0.1-1centos.8.211202.1439
 • plesk-libboost-locale1.74.x86_64 1.74.0.1-1centos.8.211202.1439
 • plesk-libboost-program-options1.74.x86_64 1.74.0.1-1centos.8.211202.1439
 • plesk-libboost-regex1.74.x86_64 1.74.0.1-1centos.8.211202.1439
 • plesk-libboost-serialization1.74.x86_64 1.74.0.1-1centos.8.211202.1439
 • plesk-libboost-system1.74.x86_64 1.74.0.1-1centos.8.211202.1439
 • plesk-libboost-thread1.74.x86_64 1.74.0.1-1centos.8.211202.1439
 • plesk-libmaodbc.x86_64 3.0.8-2.redhat.8+p18.0.45.0+t220614.1648
 • plesk-libmariadbclient-3.1.x86_64 3.1.8-0redhat.8.220517.1145
 • plesk-libpoco-1.9.0.x86_64 1.9.0-0redhat.8.220421.1622
 • plesk-libstdc++10.3.0.x86_64 10.3.0-1centos.8.211223.1252
 • plesk-lmlib.x86_64 0.2.6-0redhat.8.220421.1713
 • plesk-mail-pc-driver.x86_64 18.0-2.redhat.8+p18.0.44.3+t220614.1805
 • plesk-modsecurity-configurator.noarch 18.0-2.redhat.8+p18.0.44.3+t220614.1805
 • plesk-modsecurity-crs.x86_64 1:3.3.2-2.redhat.8+p18.0.44.0+t220422.0554
 • plesk-mysql-server.noarch 18.0.2-2.redhat.8+p18.0.44.0+t220518.2121
 • plesk-php74.x86_64 7.4.30-0redhat.8.220616.1430
 • plesk-php74-bcmath.x86_64 7.4.30-0redhat.8.220616.1430
 • plesk-php74-cli.x86_64 7.4.30-0redhat.8.220616.1430
 • plesk-php74-dba.x86_64 7.4.30-0redhat.8.220616.1430
 • plesk-php74-enchant.x86_64 7.4.30-0redhat.8.220616.1430
 • plesk-php74-fpm.x86_64 7.4.30-0redhat.8.220616.1430
 • plesk-php74-gd.x86_64 7.4.30-0redhat.8.220616.1430
 • plesk-php74-imagick.x86_64 3.7.0-0redhat.8.220616.1430
 • plesk-php74-imap.x86_64 7.4.30-0redhat.8.220616.1430
 • plesk-php74-intl.x86_64 7.4.30-0redhat.8.220616.1430
 • plesk-php74-ioncube-loader.x86_64 11.0.1-0redhat.8.220610.1010
 • plesk-php74-ldap.x86_64 7.4.30-0redhat.8.220616.1430
 • plesk-php74-mbstring.x86_64 7.4.30-0redhat.8.220616.1430
 • plesk-php74-mysql.x86_64 7.4.30-0redhat.8.220616.1430
 • plesk-php74-odbc.x86_64 7.4.30-0redhat.8.220616.1430
 • plesk-php74-opcache.x86_64 7.4.30-0redhat.8.220616.1430
 • plesk-php74-pdo.x86_64 7.4.30-0redhat.8.220616.1430
 • plesk-php74-pear.noarch 1.10.13-0redhat.8.220616.1430
 • plesk-php74-pgsql.x86_64 7.4.30-0redhat.8.220616.1430
 • plesk-php74-process.x86_64 7.4.30-0redhat.8.220616.1430
 • plesk-php74-pspell.x86_64 7.4.30-0redhat.8.220616.1430
 • plesk-php74-redis.x86_64 5.3.7-0redhat.8.220616.1430
 • plesk-php74-snmp.x86_64 7.4.30-0redhat.8.220616.1430
 • plesk-php74-soap.x86_64 7.4.30-0redhat.8.220616.1430
 • plesk-php74-sodium.x86_64 7.4.30-0redhat.8.220616.1430
 • plesk-php74-tidy.x86_64 7.4.30-0redhat.8.220616.1430
 • plesk-php74-xdebug.x86_64 3.1.5-0redhat.8.220616.1430
 • plesk-php74-xml.x86_64 7.4.30-0redhat.8.220616.1430
 • plesk-php74-xmlrpc.x86_64 7.4.30-0redhat.8.220616.1430
 • plesk-php80.x86_64 8.0.20-0redhat.8.220616.1430
 • plesk-php80-bcmath.x86_64 8.0.20-0redhat.8.220616.1430
 • plesk-php80-cli.x86_64 8.0.20-0redhat.8.220616.1430
 • plesk-php80-dba.x86_64 8.0.20-0redhat.8.220616.1430
 • plesk-php80-enchant.x86_64 8.0.20-0redhat.8.220616.1430
 • plesk-php80-fpm.x86_64 8.0.20-0redhat.8.220616.1430
 • plesk-php80-gd.x86_64 8.0.20-0redhat.8.220616.1430
 • plesk-php80-imagick.x86_64 3.7.0.1-0redhat.8.220610.1010
 • plesk-php80-imap.x86_64 8.0.20-0redhat.8.220616.1430
 • plesk-php80-intl.x86_64 8.0.20-0redhat.8.220616.1430
 • plesk-php80-ldap.x86_64 8.0.20-0redhat.8.220616.1430
 • plesk-php80-mbstring.x86_64 8.0.20-0redhat.8.220616.1430
 • plesk-php80-mysql.x86_64 8.0.20-0redhat.8.220616.1430
 • plesk-php80-odbc.x86_64 8.0.20-0redhat.8.220616.1430
 • plesk-php80-opcache.x86_64 8.0.20-0redhat.8.220616.1430
 • plesk-php80-pdo.x86_64 8.0.20-0redhat.8.220616.1430
 • plesk-php80-pear.noarch 1.10.13-0redhat.8.220616.1430
 • plesk-php80-pgsql.x86_64 8.0.20-0redhat.8.220616.1430
 • plesk-php80-process.x86_64 8.0.20-0redhat.8.220616.1430
 • plesk-php80-pspell.x86_64 8.0.20-0redhat.8.220616.1430
 • plesk-php80-redis.x86_64 5.3.7-0redhat.8.220610.1010
 • plesk-php80-snmp.x86_64 8.0.20-0redhat.8.220616.1430
 • plesk-php80-soap.x86_64 8.0.20-0redhat.8.220616.1430
 • plesk-php80-sodium.x86_64 8.0.20-0redhat.8.220616.1430
 • plesk-php80-tidy.x86_64 8.0.20-0redhat.8.220616.1430
 • plesk-php80-xdebug.x86_64 3.1.5-0redhat.8.220610.1010
 • plesk-php80-xml.x86_64 8.0.20-0redhat.8.220616.1430
 • plesk-phpenv.noarch 0.9.0-2.redhat.8+p18.0.44.0+t220513.0042
 • plesk-platform-runtime.x86_64 1.0.3-0redhat.8.220421.1713
 • plesk-py27.x86_64 2.7.17-1centos.8.220330.1131
 • plesk-py27-bcrypt.x86_64 3.1.7-1centos.8.220330.1131
 • plesk-py27-cffi.x86_64 1.13.2-1centos.8.220330.1131
 • plesk-py27-cryptography.x86_64 2.8-1centos.8.220330.1131
 • plesk-py27-dnspython.x86_64 1.16.0-1centos.8.220330.1131
 • plesk-py27-ecdsa.x86_64 0.15-1centos.8.220330.1131
 • plesk-py27-enum34.x86_64 1.1.6-1centos.8.220330.1131
 • plesk-py27-ipaddress.x86_64 1.0.23-1centos.8.220330.1131
 • plesk-py27-paramiko.x86_64 2.10.3-1centos.8.220330.1131
 • plesk-py27-psycopg2.x86_64 2.8.4-1centos.8.220330.1131
 • plesk-py27-pyasn1.x86_64 0.4.8-1centos.8.220330.1131
 • plesk-py27-pynacl.x86_64 1.3.0-1centos.8.220330.1131
 • plesk-py27-pysmb.x86_64 1.1.28-1centos.8.220330.1131
 • plesk-py27-pyyaml.x86_64 5.3-1centos.8.220330.1131
 • plesk-py27-six.x86_64 1.13.0-1centos.8.220330.1131
 • plesk-python2-inotify.x86_64 0.9.6.1-2.redhat.8+p18.0.43.0+t220331.2159
 • plesk-python2-libxml2.x86_64 2.9.7.1-2.redhat.8+p18.0.43.0+t220331.2159
 • plesk-python3-regex.x86_64 2021.11.10-2.redhat.8+p18.0.43.0+t220406.2051
 • plesk-rdbmspp.x86_64 2.0.3-0redhat.8.220421.1713
 • plesk-release.x86_64 18.0.44.3-2.redhat.8+p18.0.44.3+t220614.1805
 • plesk-repair-kit.x86_64 18.0-2.redhat.8+p18.0.44.3+t220614.1805
 • plesk-roundcube.noarch 1.4.13-2.redhat.8+p18.0.44.0+t220422.0554
 • plesk-rrd.x86_64 1.7.2-2.redhat.8+p18.0.44.0+t220426.1615
 • plesk-service-node-utilities.x86_64 18.0-2.redhat.8+p18.0.44.3+t220614.1805
 • plesk-task-manager.x86_64 18.0-2.redhat.8+p18.0.44.3+t220614.1805
 • plesk-ui-library.noarch 18.0-2.redhat.8+p18.0.44.3+t220614.1805
 • plesk-web-hosting.x86_64 18.0-2.redhat.8+p18.0.44.0+t220506.1241
 • plesk-web-socket.x86_64 18.0-2.redhat.8+p18.0.44.0+t220422.0554
 • plymouth.x86_64 0.9.4-11.20200615git1e36e30.el8
 • plymouth-core-libs.x86_64 0.9.4-11.20200615git1e36e30.el8
 • plymouth-scripts.x86_64 0.9.4-11.20200615git1e36e30.el8
 • podman.x86_64 2:4.0.2-6.module+el8.6.0+971+69b94baf
 • podman-catatonit.x86_64 2:4.0.2-6.module+el8.6.0+971+69b94baf
 • policycoreutils.x86_64 2.9-19.el8
 • policycoreutils-python-utils.noarch 2.9-19.el8
 • polkit.x86_64 0.115-13.el8_5.2
 • polkit-libs.x86_64 0.115-13.el8_5.2
 • polkit-pkla-compat.x86_64 0.1-12.el8
 • popt.x86_64 1.18-1.el8
 • postfix.x86_64 2:3.5.14-2.redhat.8+p18.0.44.0+t220520.0639
 • pp18.0.44-bootstrapper.x86_64 18.0-2.redhat.8+p18.0.44.3+t220614.1805
 • prefixdevname.x86_64 0.1.0-6.el8
 • procps-ng.x86_64 3.3.15-6.el8
 • protobuf-c.x86_64 1.3.0-6.el8
 • psa.x86_64 18.0.44-2.redhat.8+p18.0.44.3+t220614.1805
 • psa-autoinstaller.x86_64 3.43.0-0redhat.8.220406.1432
 • psa-firewall.x86_64 18.0-2.redhat.8+p18.0.44.3+t220614.1805
 • psa-libpam-plesk.x86_64 18.0-2.redhat.8+p18.0.44.0+t220422.0554
 • psa-libxml-proxy.x86_64 2.9.12-2.redhat.8+p18.0.44.0+t220421.1622
 • psa-locale-base-en-US.noarch 18.0-2.redhat.8+p18.0.44.3+t220614.1805
 • psa-logrotate.x86_64 3.19.0-2.redhat.8+p18.0.44.3+t220614.1805
 • psa-mail-driver-common.x86_64 18.0-2.redhat.8+p18.0.45.0+t220614.1648
 • psa-mod_aclr2.x86_64 14081815-2.redhat.8+p18.0.42.0+t220211.2259
 • psa-mod_fcgid.x86_64 2.3.9.5-2.redhat.8+p18.0.44.0+t220422.0554
 • psa-mod_sysenv.x86_64 0.2-2.redhat.8+p18.0.42.0+t220211.2259
 • psa-phpmyadmin.noarch 5.1.3-2.redhat.8+p18.0.44.0+t220518.2121
 • psa-proftpd.x86_64 1.3.7d-2.redhat.8+p18.0.45.0+t220614.1648
 • psa-selinux.noarch 18.0.20-2.redhat.8+p18.0.44.0+t220422.0554
 • psa-updates.noarch 18.0-2.redhat.8+p18.0.42.0+t220211.2259
 • psa-vhost.noarch 18.0-2.redhat.8+p18.0.44.0+t220422.0554
 • psacct.x86_64 6.6.3-4.el8
 • psmisc.x86_64 23.1-5.el8
 • publicsuffix-list-dafsa.noarch 20180723-1.el8
 • python2.x86_64 2.7.18-10.module+el8.6.0+793+57002515.rocky.0.2
 • python2-libs.x86_64 2.7.18-10.module+el8.6.0+793+57002515.rocky.0.2
 • python2-pip.noarch 9.0.3-19.module+el8.6.0+793+57002515
 • python2-pip-wheel.noarch 9.0.3-19.module+el8.6.0+793+57002515
 • python2-setuptools.noarch 39.0.1-13.module+el8.4.0+403+9ae17a31
 • python2-setuptools-wheel.noarch 39.0.1-13.module+el8.4.0+403+9ae17a31
 • python3-audit.x86_64 3.0.7-2.el8.2
 • python3-bind.noarch 32:9.11.36-3.el8
 • python3-cairo.x86_64 1.16.3-6.el8
 • python3-chardet.noarch 3.0.4-7.el8
 • python3-dateutil.noarch 1:2.6.1-6.el8
 • python3-dbus.x86_64 1.2.4-15.el8
 • python3-decorator.noarch 4.2.1-2.el8
 • python3-dnf.noarch 4.7.0-8.el8
 • python3-dnf-plugins-core.noarch 4.0.21-11.el8
 • python3-firewall.noarch 0.9.3-13.el8
 • python3-gobject.x86_64 3.28.3-2.el8
 • python3-gobject-base.x86_64 3.28.3-2.el8
 • python3-gpg.x86_64 1.13.1-11.el8
 • python3-hawkey.x86_64 0.63.0-8.el8
 • python3-html5lib.noarch 1:0.999999999-6.el8
 • python3-idna.noarch 2.5-5.el8
 • python3-libcomps.x86_64 0.1.18-1.el8
 • python3-libdnf.x86_64 0.63.0-8.el8
 • python3-libs.x86_64 3.6.8-45.el8.rocky.0
 • python3-libselinux.x86_64 2.9-5.el8
 • python3-libsemanage.x86_64 2.9-8.el8
 • python3-libstoragemgmt.x86_64 1.9.1-3.el8
 • python3-libxml2.x86_64 2.9.7-13.el8
 • python3-linux-procfs.noarch 0.7.0-1.el8
 • python3-lxml.x86_64 4.2.3-4.el8
 • python3-nftables.x86_64 1:0.9.3-25.el8
 • python3-pcp.x86_64 5.3.5-8.el8
 • python3-perf.x86_64 4.18.0-372.9.1.el8
 • python3-pexpect.noarch 4.3.1-3.el8
 • python3-pip.noarch 9.0.3-22.el8.rocky.0
 • python3-pip-wheel.noarch 9.0.3-22.el8.rocky.0
 • python3-ply.noarch 3.9-9.el8
 • python3-policycoreutils.noarch 2.9-19.el8
 • python3-psutil.x86_64 5.4.3-11.el8
 • python3-ptyprocess.noarch 0.5.2-4.el8
 • python3-pydbus.noarch 0.6.0-5.el8
 • python3-pysocks.noarch 1.6.8-3.el8
 • python3-pyudev.noarch 0.21.0-7.el8
 • python3-pyyaml.x86_64 3.12-12.el8
 • python3-requests.noarch 2.20.0-2.1.el8_1
 • python3-rpm.x86_64 4.14.3-23.el8
 • python3-setools.x86_64 4.3.0-3.el8
 • python3-setuptools.noarch 39.2.0-6.el8
 • python3-setuptools-wheel.noarch 39.2.0-6.el8
 • python3-six.noarch 1.11.0-8.el8
 • python3-slip.noarch 0.6.4-11.el8
 • python3-slip-dbus.noarch 0.6.4-11.el8
 • python3-sssdconfig.noarch 2.6.2-4.el8_6
 • python3-syspurpose.x86_64 1.28.29-3.el8
 • python3-systemd.x86_64 234-8.el8
 • python3-tracer.noarch 0.7.5-2.el8
 • python3-unbound.x86_64 1.7.3-17.el8
 • python3-urllib3.noarch 1.24.2-5.el8
 • python3-webencodings.noarch 0.5.1-6.el8
 • python36.x86_64 3.6.8-38.module+el8.5.0+671+195e4563
 • quota.x86_64 1:4.04-14.el8
 • quota-nls.noarch 1:4.04-14.el8
 • readline.x86_64 7.0-10.el8
 • realmd.x86_64 0.16.3-25.el8
 • rocky-gpg-keys.noarch 8.6-3.el8
 • rocky-logos.x86_64 85.0-4.el8
 • rocky-logos-httpd.noarch 85.0-4.el8
 • rocky-release.noarch 8.6-3.el8
 • rocky-repos.noarch 8.6-3.el8
 • rootfiles.noarch 8.1-22.el8
 • rpm.x86_64 4.14.3-23.el8
 • rpm-build-libs.x86_64 4.14.3-23.el8
 • rpm-libs.x86_64 4.14.3-23.el8
 • rpm-plugin-selinux.x86_64 4.14.3-23.el8
 • rpm-plugin-systemd-inhibit.x86_64 4.14.3-23.el8
 • rsync.x86_64 3.1.3-14.el8_6.2
 • rsyslog.x86_64 8.2102.0-7.el8
 • rsyslog-gnutls.x86_64 8.2102.0-7.el8
 • rsyslog-gssapi.x86_64 8.2102.0-7.el8
 • rsyslog-relp.x86_64 8.2102.0-7.el8
 • runc.x86_64 1:1.0.3-2.module+el8.6.0+971+69b94baf
 • samba-client-libs.x86_64 4.15.5-5.el8
 • samba-common.noarch 4.15.5-5.el8
 • samba-common-libs.x86_64 4.15.5-5.el8
 • sed.x86_64 4.5-5.el8
 • selinux-policy.noarch 3.14.3-95.el8
 • selinux-policy-targeted.noarch 3.14.3-95.el8
 • sendmail-milter.x86_64 8.15.2-34.el8
 • setroubleshoot-plugins.noarch 3.3.14-1.el8
 • setroubleshoot-server.x86_64 3.3.26-3.el8
 • setup.noarch 2.12.2-6.el8
 • sg3_utils.x86_64 1.44-5.el8
 • sg3_utils-libs.x86_64 1.44-5.el8
 • shadow-utils.x86_64 2:4.6-16.el8
 • shadow-utils-subid.x86_64 2:4.6-16.el8
 • shared-mime-info.x86_64 1.9-3.el8
 • sharutils.x86_64 4.15.2-11.el8
 • slang.x86_64 2.3.2-3.el8
 • slirp4netns.x86_64 1.1.8-2.module+el8.6.0+971+69b94baf
 • smartmontools.x86_64 1:7.1-1.el8
 • snappy.x86_64 1.1.8-3.el8
 • sos.noarch 4.2-19.el8_6
 • sqlite.x86_64 3.26.0-15.el8
 • sqlite-libs.x86_64 3.26.0-15.el8
 • squashfs-tools.x86_64 4.3-20.el8
 • sscg.x86_64 2.3.3-14.el8
 • sssd.x86_64 2.6.2-4.el8_6
 • sssd-ad.x86_64 2.6.2-4.el8_6
 • sssd-client.x86_64 2.6.2-4.el8_6
 • sssd-common.x86_64 2.6.2-4.el8_6
 • sssd-common-pac.x86_64 2.6.2-4.el8_6
 • sssd-ipa.x86_64 2.6.2-4.el8_6
 • sssd-kcm.x86_64 2.6.2-4.el8_6
 • sssd-krb5.x86_64 2.6.2-4.el8_6
 • sssd-krb5-common.x86_64 2.6.2-4.el8_6
 • sssd-ldap.x86_64 2.6.2-4.el8_6
 • sssd-nfs-idmap.x86_64 2.6.2-4.el8_6
 • sssd-proxy.x86_64 2.6.2-4.el8_6
 • strace.x86_64 5.13-4.el8
 • sudo.x86_64 1.8.29-8.el8
 • sw-collectd.x86_64 5.11.0-2.redhat.8+p18.0.45.0+t220614.1648
 • sw-cp-server.x86_64 2.9.1-2.redhat.8+p18.0.44.0+t220421.1622
 • sw-engine.x86_64 3.44.0-0redhat.8.220421.1713
 • sw-engine-cli-3.44.x86_64 3.44.0-0redhat.8.220421.1713
 • sw-nginx.x86_64 1.20.2.1-2.redhat.8+p18.0.45.0+t220614.1648
 • sw-tar.x86_64 1.34-2.redhat.8+p18.0.44.0+t220421.1622
 • symlinks.x86_64 1.4-19.el8
 • sysstat.x86_64 11.7.3-7.el8
 • systemd.x86_64 239-58.el8
 • systemd-libs.x86_64 239-58.el8
 • systemd-pam.x86_64 239-58.el8
 • systemd-udev.x86_64 239-58.el8
 • tar.x86_64 2:1.30-5.el8
 • tcpdump.x86_64 14:4.9.3-3.el8
 • teamd.x86_64 1.31-2.el8
 • time.x86_64 1.9-3.el8
 • timedatex.x86_64 0.5-3.el8
 • tokyocabinet.x86_64 1.4.48-10.el8
 • tpm2-tools.x86_64 4.1.1-5.el8
 • tpm2-tss.x86_64 2.3.2-4.el8
 • tracer-common.noarch 0.7.5-2.el8
 • tree.x86_64 1.7.0-15.el8
 • trousers.x86_64 0.3.15-1.el8
 • trousers-lib.x86_64 0.3.15-1.el8
 • tuned.noarch 2.18.0-2.el8
 • tzdata.noarch 2022a-1.el8
 • udisks2.x86_64 2.9.0-9.el8
 • udisks2-iscsi.x86_64 2.9.0-9.el8
 • udisks2-lvm2.x86_64 2.9.0-9.el8
 • unbound-libs.x86_64 1.7.3-17.el8
 • unixODBC.x86_64 2.3.7-1.el8
 • unzip.x86_64 6.0-46.el8
 • urw-base35-bookman-fonts.noarch 20170801-10.el8
 • urw-base35-c059-fonts.noarch 20170801-10.el8
 • urw-base35-d050000l-fonts.noarch 20170801-10.el8
 • urw-base35-fonts.noarch 20170801-10.el8
 • urw-base35-fonts-common.noarch 20170801-10.el8
 • urw-base35-gothic-fonts.noarch 20170801-10.el8
 • urw-base35-nimbus-mono-ps-fonts.noarch 20170801-10.el8
 • urw-base35-nimbus-roman-fonts.noarch 20170801-10.el8
 • urw-base35-nimbus-sans-fonts.noarch 20170801-10.el8
 • urw-base35-p052-fonts.noarch 20170801-10.el8
 • urw-base35-standard-symbols-ps-fonts.noarch 20170801-10.el8
 • urw-base35-z003-fonts.noarch 20170801-10.el8
 • usb_modeswitch.x86_64 2.5.2-1.el8.2
 • usb_modeswitch-data.noarch 20191128-1.el8
 • usbutils.x86_64 010-3.el8
 • userspace-rcu.x86_64 0.10.1-4.el8
 • util-linux.x86_64 2.32.1-35.el8
 • util-linux-user.x86_64 2.32.1-35.el8
 • vdo.x86_64 6.2.6.14-14.el8
 • vim-common.x86_64 2:8.0.1763-16.el8_5.13
 • vim-enhanced.x86_64 2:8.0.1763-16.el8_5.13
 • vim-filesystem.noarch 2:8.0.1763-16.el8_5.13
 • vim-minimal.x86_64 2:8.0.1763-16.el8_5.13
 • virt-what.x86_64 1.18-13.el8
 • volume_key-libs.x86_64 0.3.11-5.el8
 • wget.x86_64 1.19.5-10.el8
 • which.x86_64 2.21-17.el8
 • words.noarch 3.0-28.el8
 • xdg-utils.noarch 1.1.2-5.el8
 • xe-guest-utilities.x86_64 7.18.0-1
 • xe-guest-utilities-xenstore.x86_64 7.18.0-1
 • xfsdump.x86_64 3.1.8-4.el8
 • xfsprogs.x86_64 5.0.0-10.el8
 • xinetd.x86_64 2:2.3.15-24.el8
 • xkeyboard-config.noarch 2.28-1.el8
 • xmlrpc-c.x86_64 1.51.0-6.el8
 • xorg-x11-font-utils.x86_64 1:7.5-41.el8
 • xorg-x11-fonts-ISO8859-1-100dpi.noarch 7.5-19.el8
 • xorg-x11-server-utils.x86_64 7.7-27.el8
 • xz.x86_64 .2.4-3.el8.1
 • xz-libs.x86_64 5.2.4-3.el8.1
 • yum.noarch 4.7.0-8.el8
 • yum-utils.noarch 4.0.21-11.el8
 • zip.x86_64 3.0-23.el8
 • zlib.x86_64 1.2.11-18.el8_5
 • zstd.x86_64 1.4.4-1.el8